Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Ζαχόπουλος, Θέμος, Μάκης

Δόξα, χρήμα και ροζ DVD!
1 πολιτικός, 2 εκδότες και ένας διακομιστής…
Που θα καταλήξει αυτή η διαπλοκή;
Σύντομα στους κινηματογράφους.