Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Ρόδος, Παλάτι των Ιπποτών

Το μνημείο κινδυνεύει, το υπουργείο κωφεύει.

Έχουν τώρα σημαντικότερα θέματα...