Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Ανεργία, Φτώχεια, Ακρίβεια

1 χρόνο στο νηπιαγωγείο...

6 χρόνια στο δημοτικό...

3 χρόνια στο γυμνάσιο...

3 χρόνια στο λύκειο...

5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο...

2 χρόνια μεταπτυχιακό...

3 χρόνια αναζήτηση εργασίας...

6 χρόνια στο δρόμο...


Ο μελλοντικός "νεοέλληνας"...